logo
matecznik dźwięków niebanalnych
REGULAMIN GŁOSOWANIA
Głosowania okazjonalne są organizowane okresowo przez Rockserwis.fm z siedzibą w Krakowie, al. W.Beliny-Prażmowskiego 28, 31-514 Kraków.

Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta na stronie lista.rockserwis.fm, umożliwiającego składanie głosów w danym rankingu.


ZASADY KORZYSTANIA

1. Konta na stronie lista.rockserwis.fm można zakładać bezpłatnie
2. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail i wymyślonego przez siebie hasła składającego się co najmniej z 8 znaków.
3. Rejestracja, założenie i aktywacja konta oznacza akceptację Regulaminu.
4. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie lista.rockserwis.fm
5. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Za podanie aktualnego i poprawnego adresu poczty elektronicznej odpowiedzialny jest Użytkownik.
6. Rockserwis.fm zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont.
Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami regulaminu.
8. Rockserwis.fm zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika, gdy ten wykorzystuje konto niezgodnie z regulaminem, prawem, narusza chronione dobra osób trzecich lub niezgodnie z dobrymi obyczajami.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego konta.


GŁOSOWANIE

1. Jeden Użytkownik może głosować tylko raz w danym głosowaniu.
2. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, w jednym głosowaniu może zagłosować tylko z jednego konta.
3. W jednym głosowaniu można oddać głos na maksimum 10 utworów/płyt (50 w przypadku Mega Czarta)
4. Na jeden utwór/płytę można oddać tylko jeden głos.
5. Szczegółowe zasady dotyczące danego głosowania przedstawione są w dziale "Jak głosować". W panelu centralnym znajduje się informacja do kiedy trwa dane głosowanie.
6. Wyniki głosowania przedstawiane są w programach radia rockserwis.fm
7. Wyniki głosowania dostępne są - po przedstawieniu ich w programach - na stronie rockserwis.fm
8. Rockserwis.fm zastrzega sobie prawo zmian reguł dotyczących głosowania oraz publikowania wyników na stronach radiowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r.
2. Rockserwis.fm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
O każdej zmianie Regulaminu Rockserwis.fm powiadomi Użytkowników na stronach rockserwis.fm.
...

patronatypartnerzy